Klantcase: Kadaster

Klantcase Kadaster

Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Ook houdt het Kadaster de topografische basisbestanden van Nederland bij. Melvin Kuhlmann is al zo’n 2,5 jaar vanuit Alvant gedetacheerd bij het Kadaster. Eerst ontwikkelde hij als senior software engineer een beheerapplicatie voor het WOZ-team, nu werkt hij als lead software engineer aan een applicatie voor onder andere de landmeters.

De uitdaging

Het WOZ-team heeft een beheerapplicatie om administratieve handelingen vast te leggen. De applicatie was verouderd en moest uitgebreid worden. Hij draaide op een hele oude versie van een front-end technologie, dus dat moest geüpgraded worden. Ook moest de applicatie een complete make over krijgen in de nieuwe Kadaster huisstijl. “Uitdaging hierbij was dat het Kadaster een specifieke eigen IT-infrastructuur heeft. De applicatie moest dus passen binnen deze structuur. Daarvoor moest ik soms nieuwe technologieën leren of me aanpassen aan de manier waarop ze bij het Kadaster werkten. Dat is niet de manier waarop wij normaal werken, maar het is wel gelukt,” aldus Melvin.

sidebeeld_case_ns

De oplossing

Melvin werkte in een team samen met mensen van Kadaster. Melvin was hierin verantwoordelijk voor de front-end werkzaamheden. Samen ontwikkelden ze een beheerapplicatie voor intern gebruik.  Deze applicatie wordt gebruikt voor onder andere het registreren van de WOZ-waardes, rapportages en controle-data. Na het project voor het WOZ-team, begon Melvin aan een nieuwe opdracht voor de afdeling landmeetkunde. Hiervoor werkte hij aan een applicatie om onder andere meetuitslagen rondom perceelgrenzen in op te slaan. Melvin werkt aan meerdere applicaties tegelijk. Zowel om bestaande applicaties uit te breiden, als om applicaties te upgraden.

Resultaten

Melvin en zijn team ontwikkelden een nieuwe beheerapplicatie voor het WOZ-team. De applicatie is weer helemaal toekomst-proof gemaakt met de nieuwste technologieën van dit moment. Ook is de app uitgevoerd in de nieuwe huisstijl. Inmiddels is de applicatie in gebruik en is er ook een beheerder aangesteld. Voor de afdeling landmeetkunde ontwikkelde Melvin een interne applicatie die gebruikt wordt door interne medewerkers van het Kadaster, zowel op kantoor als ‘in het veld’. In de applicatie kunnen zij alle uitslagen real time opslaan. Ook kunnen ze gemaakte afspraken vastleggen. Melvin: “Het voornaamste uitgangspunt van wat we doen, is dat medewerkers goed ondersteund worden met technologie.”

De technische kant: Voor deze applicaties werkte Melvin met Angular, Traefik, Docker, Spring Boot en Kotlin.

Meer klantcases van Alvant

logo_inspectie
logo_avans
logo_eurotransplant
logo_Kadaster-150

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op! 

IT is our nature

Klantcase Inspectie van het Onderwijs

Klantcase Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs, ook wel Onderwijsinspectie genoemd, is een Nederlands inspectie-orgaan en valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De missie van de organisatie is ‘Effectief toezicht voor beter onderwijs’. Tim Blanken is sinds januari 2020 als Java developer via Alvant gedetacheerd bij de Inspectie. Hij zorgt ervoor dat de software waar onderwijsinstellingen mee werken om gegevens aan te leveren aan de Inspectie weer helemaal up-to-date is.

De uitdaging

De verschillende onderwijsinstellingen hebben via hun eigen klantportaal contact met de Inspectie van het Onderwijs. Via speciaal daarvoor gemaakte software leveren ze cijfers en gegevens aan die de Inspectie nodig heeft voor controle en beoordeling van de diverse instellingen. Tim: “De software was gedateerd, dus die zijn we nu helemaal opnieuw aan te bouwen. Het pakket is jaren geleden opgeleverd met technologie die nu niet meer gebruikt wordt. Daardoor was het nu ook eigenlijk niet meer te onderhouden. Het is een groot pakket, dus het kon niet in één keer omgezet worden. Gebruikers moeten er ook zo min mogelijk last van hebben.”

sidebeeld_case_ns

De oplossing

Tim werkt in een team aan de nieuwe software. Het team bestaat uit interne en externe specialisten. Recent is het eerste deel van het nieuwe systeem opgeleverd. Tim: “We hebben nu in feite een hybride systeem; een gedeelte is nog oud en een deel is al nieuw. We vervangen steeds een stukje van het oude systeem, zodat gebruikers stap voor stap het nieuwe systeem in gebruik kunnen nemen, zonder dat ze uitval hebben.”

Resultaten

Het systeem wordt stapsgewijs vervangen, zonder dat de gebruikers daar last van hebben. Steeds wordt één deel voor de gebruikers opgeleverd. De oplossing draait volledig online, als onderdeel van de website. En naar tevredenheid, vertelt Tim. “De UX-ontwerper heeft onderzoek gedaan onder de gebruikers en die waren heel enthousiast. Ze gaven aan dat het nieuwe systeem heel veel sneller is. Processen die voorheen wel twee uur duurden, kunnen ze nu in een kwartiertje doen, dat scheelt nogal.” Naar verwachting duurt het nog ongeveer een jaar voordat het complete systeem vervangen is.   

De technische kant: Voor het nieuwe systeem werkte Tim in Java versie 8, met behulp van Springboot en Angular.

Meer klantcases van Alvant

logo_eurotransplant
logo_Kadaster-150
logo_avans
logo_inspectie

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op! 

IT is our nature

Klantcase Avans Hogeschool

Klantcase Avans Hogeschool

Avans Hogeschool is in 2004 ontstaan door een fusie tussen Hogeschool Brabant en Hogeschool ’s-Hertogenbosch. De opleidingen zijn verdeeld over 21 academies in de interessegebieden Economie en Bedrijf, Techniek, Gedrag en Maatschappij, Gezondheid, Exact en Informatica, Kunst en Cultuur, Recht en Bestuur, Onderwijs en Opvoeding, Aarde en milieu en Taal en Communicatie. Om aankomende studenten de opleidingen makkelijk te laten vinden, is een goede en aantrekkelijke website van groot belang.

Lucas Wiersma is sinds april 2021 vanuit Alvant bij Avans gedetacheerd. Hij zorgt er als Sr. Java developer ontwikkelaar voor dat de verschillende Avans websites in de lucht blijven en doen wat ze moeten doen. “Het is een continu proces. We zijn begonnen met de site zoals die op dat moment stond en vanuit daar zijn we gaan doorontwikkelen en ook aan andere sites gaan werken.”

De uitdaging

Avans Hogeschool was een jaar of twee geleden op zoek naar een partij om de bestaande websites te beheren, uit te breiden en door te ontwikkelen. De opdracht werd aanbesteed en daar is Alvant als samenwerkingspartner uitgekomen. Lucas kwam het team dit jaar versterken. “Op dit moment zitten we met drie ontwikkelaars van Alvant bij Avans en ook de scrum master wordt door ons geleverd. De teamsamenstelling wisselt, maar er zit altijd wel een stevig Alvant team.”
sidebeeld_case_ns

De oplossing

Lucas en zijn collega’s beheren en ontwikkelen diverse websites voor Avans. “Avans.nl draait om de opleidingen van de hogeschool, hiervan is zowel een Nederlandse als een Engelse versie voor internationale studenten. Daarnaast doen we ook een deel van het intranet, zowel in het Nederlands als in het Engels, en nog drie van zusterbedrijven van Avans voor bijvoorbeeld de masteropleidingen van St Joost, en de associate degrees van de academies.”

Recent heeft er een grote migratie plaatsgevonden van interne hosting naar hosting in de cloud. “Dat heeft aardig wat tijd en effort gekost”, vertelt Lucas. “Het is niet een heel complexe website, maar er zitten wel veel koppelingen in naar systemen die ook door andere hogescholen in Nederland gebruikt worden om lesprogramma’s aan te bieden, vacatures te tonen, enzovoorts.”

Resultaten

Lucas en zijn collega’s hebben hard gewerkt aan allerlei vernieuwingen. Zowel in de lay-out als aan de achterzijde van de website. “De opleidingspagina’s gaan dit jaar nog live en daarna gaan we aan de slag met de ‘werken bij Avans’ pagina’s om vacatures beter zichtbaar te maken op de site.

Lucas is blij met zijn opdracht. “Wij van Alvant beschikken over kennis van de techniek die we met de hulp van de mensen van Avans kunnen vertalen naar praktische oplossingen voor het onderwijs. Zo ontstaat een gezonde mix van mensen met technische kennis en mensen met inhoudelijke kennis. Het blijft leuk en uitdagend omdat je op verschillende niveaus en vanuit verschillende invalshoeken problemen kunt bekijken en oplossen. Ik vind het leuk om veel verschillende dingen te doen. De ene keer ben ik bezig met opleidingen, dan weer met meer recruitment-achtige dingen. Ik vind het ook leuk dat we dicht op de business zitten. De mensen van Avans geven ons input en wij kunnen hen weer helpen met onze technische kennis.”

De technische kant: De website draait op bloomreach cms. Dit is een Java gebaseerd content managementsysteem met Nederlandse roots. Het is ooit begonnen als Hippo CMS en wordt in de volksmond nog steeds zo genoemd. Lucas: “De websites van Avans draaien al langere tijd op dit cms en hebben de nodige upgrades meegemaakt. Naast de ontwikkeling aan het cms hebben we ook een aantal losstaande applicaties in Java ontwikkeld die nauw samenwerken met het cms. Door middel van verschillende webservices kan content uit externe systemen direct in het cms worden ingelezen. Deze kan, na eventueel redigeren, direct op de site getoond worden.”

Meer klantcases van Alvant

logo_eurotransplant-1
logo_Kadaster-150
logo-klantcase_ns
logo_inspectie-1

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op! 

IT is our nature

Klantcase Eurotransplant

Klantcase Eurotransplant

De stichting Eurotransplant is een serviceorganisatie voor de samenwerkende transplantatiecentra, laboratoria en donorziekenhuizen binnen acht landen. Eurotransplant zet zich in voor een optimaal gebruik van beschikbare donororganen door de best mogelijke match te maken tussen donororgaan en ontvanger. De verdeling (allocatie) van organen is gebaseerd op medische en ethische gronden.

Kees Lips is vanuit Alvant bij Eurotransplant gedetacheerd. Hij zorgt er als backend ontwikkelaar en scrum master voor dat de applicatie voor de wachtlijst vernieuwd wordt, zodat deze weer bruikbaar is voor alle aangesloten ziekenhuizen en transplantatiecentra. “Voor de website van Eurotransplant doen wij allerlei werkzaamheden aan de achterkant. Ik werk met name aan de applicatie voor de wachtlijst van orgaanontvangers. We zorgen ervoor dat alles er aan de voorkant goed uitziet en werkt zoals bedoeld. Wij zorgen dat alle data van de ontvangers op de wachtlijst goed in de database komt, dat de procedures kloppen, etc. Een ander scrum team doet hetzelfde voor de applicatie voor het aanbod van organen.”

De uitdaging

Voor orgaandonaties bestaan verschillende wachtlijsten. Voor elk orgaan is er een aparte wachtlijst. De gegevens daarvoor worden aangeleverd door ziekenhuizen en transplantatiecentra uit de verschillende aangesloten landen. Die moeten dus allemaal in hetzelfde systeem kunnen werken, waarbij alle data moet kloppen en voldoen aan de procedures. Ook moet het systeem van de wachtlijst kunnen ‘praten’ met het systeem van het aanbod. De oude applicatie voor de wachtlijst was sterk verouderd. Deze draaide nog op een Internet Explorer 10 omgeving die niet meer ondersteund wordt. In ziekenhuizen moesten her en der oude systemen staan om de applicatie in de lucht te houden. De uitdaging was dus om hiervoor zo snel mogelijk een nieuwe applicatie te ontwikkelen.

sidebeeld_case_ns

De oplossing

Een scrum team dat bestaat uit twee testers, een functioneel ontwerper, twee frontend ontwikkelaars en twee backend ontwikkelaars, pakte de uitdaging op. Het team ontwikkelde een vernieuwde applicatie die te gebruiken is door zowel de interne medewerkers van Eurotransplant als de samenwerkende instanties zoals de ziekenhuizen uit de 8 verschillende landen.

Resultaten

Het eerste resultaat, het opleveren van de vernieuwde applicatie, is bijna bereikt. Begin 2022 kunnen de externe gebruikers zoals transplantatiecentra en aangesloten ziekenhuizen gebruik gaan maken van de nieuwe applicatie. In feite gebeurt dat nu al, maar dan nog in een testfase. Kees: “De applicatie draait nou weer helemaal goed en is op alle systemen te gebruiken. Het ziet er ook moderner en mooier uit aan de voorkant en is een stuk gebruiksvriendelijker geworden. De laboratoria moeten bijvoorbeeld elke drie maanden de informatie vernieuwen en dat was altijd veel werk. In de nieuwe applicatie kunnen ze heel veel data in één keer invoeren wat heel veel werk scheelt.” 

Kees is blij met het resultaat en met de opdracht. “Het matchen van de donor en de ontvanger luistert heel nauw. Het is dus heel belangrijk dat alle systemen goed werken. Ik vind het een hele mooie opdracht om aan te werken, omdat het echt om een belangrijk en goed doel gaat.”

De technische kant: Kees werkt als Java ontwikkelaar aan een REST API met behulp van Spring Boot en Hibernate om verbinding te maken met een Oracle database. De API wordt gebruikt door een Angular FrontEnd applicatie die JSON gebruikt als format om te communiceren.

Meer klantcases van Alvant

logo_avans
logo_Kadaster-150
logo-klantcase_ns
logo_inspectie-1

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op! 

IT is our nature

Klantcase NS

Klantcase NS

De website ns.nl is een belangrijk verkoopkanaal voor NS. Online verkoop wordt ook gestimuleerd, bijvoorbeeld doordat tickets online goedkoper zijn dan in de kaartautomaat. Het is dus belangrijk dat de website goed werkt en stabiel en betrouwbaar is. Sven van den Tweel was vanuit Alvant zo’n 2 ½ jaar als Java developer gedetacheerd bij NS.

De uitdaging

NS werkte al langer samen met Alvant. NS was op zoek naar een partij die de bestaande website in beheer kon nemen en kon doorontwikkelen. Er werd een team samengesteld met interne en externe experts. Begin 2019 werd Sven aangesteld om het bestaande team te ondersteunen bij het doorontwikkelen van het platform. “Er was een wens voor uitbreiding van het platform met bijvoorbeeld de mogelijkheid voor creditcardbetalingen en het inhouse brengen van de hosting.” Later zijn ook andere producten en toepassingen toegevoegd, waaronder de Spoordeelwinkel.nl die combitickets verkoopt voor bijvoorbeeld trein plus hotel, trein plus lunch of trein plus een evenement. De site werd oorspronkelijk door een externe partij gehost, maar doorontwikkelen van het platform bleek toen lastig. Daarom is de keuze gemaakt om inhouse te gaan hosten. “Daar ben ik de laatste periode van mijn opdracht bij NS vooral mee bezig geweest”, aldus Sven.

sidebeeld_case_ns

De oplossing

Het ontwikkelteam, bestaand uit interne en externe developers en testers, ontwikkelde diverse upgrades voor de website. Een van de producten die het team opleverde was de spoordeelwinkel. Sven: “Eerst was er sprake van om dit op een eigen platform te doen, maar omdat er ook treinkaartjes bij zitten en de functioneel beheerders al bekend waren met dit platform, is ervoor gekozen dit onderdeel toe te voegen aan NS.nl. Extra uitdaging was wel dat het ging om heel andere productvormen zoals bijvoorbeeld een hotelovernachting of een lunch.” De website is ontwikkeld op het e-commerce platform Intershop.

Resultaten

De bestaande website is doorontwikkeld met oplossingen zoals de mogelijkheid om te betalen met creditcard. Sven: “Dit is bijvoorbeeld heel interessant voor toeristen die geen iDeal hebben.” Ook de mogelijkheid voor groepstickets is ontwikkeld en er zijn onderdelen uitgefaseerd. De grootste nieuwe toevoeging was de Spoordeelwinkel, geeft Sven aan. “We zijn hiervoor begonnen met kleinere combi’s met bestaande partners zoals Bakker Bart. Daarna zijn er steeds meer mogelijkheden bijgekomen zoals restaurants, hotels en attracties. Daar komen weer extra complicaties bij omdat het specifieke locaties zijn. Je moet soms werken met toegangscodes die bijvoorbeeld een Efteling zelf aanlevert of er moet een specifieke dag geboekt worden bij een hotel.”

Sven vond het een heel leuke opdracht. “Ik heb er een mooie tijd gehad, heb er veel geleerd. De samenwerking was ook erg leuk. Met sommige collega’s uit het team heb ik nog steeds contact.”

De technische kant: Sven werkte op deze opdracht onder andere met Java, Gradle, SpringBoot, REST endpoints, Angular, TypeScript, Oracle, Azure Cloud en ELK Stack.

Meer klantcases van Alvant

logo_eurotransplant
logo_Kadaster-150
logo_avans
logo_inspectie

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op!

IT is our nature